Prawo autorskie

W opisie projektu architekt zastrzega sobie, że inwestor i wykonawca nie mogą bez jego zgody wprowadzać zmian zniekształcających zamysł architektoniczny. Projekt architektoniczny jest dziełem twórczym, a zatem również przedmiotem prawa autorskiego. Autor zbywa jedynie prawo do jednorazowej realizacji dzieła – nie możemy, więc wykorzystać projektu po raz drugi, w innym miejscu.