Etapy pracy nad projektem

Program

Architekt ustala z nami (przyszłymi użytkownikami domu), jakie będą nam pomieszczenia (w tym gospodarcze), ich liczbę (np. ile sypialni, łazienek), orientacyjną powierzchnię, a także relacje między nimi (np. pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, łazienka i garderoba dostępne z holu lub bezpośrednio z sypialni). Powinniśmy również określić inne nasze potrzeby i oczekiwania – np. czy chcemy mieć tarasy i przy których pomieszczeniach, jak duży ma być garaż (na jeden czy na dwa samochody).

Warto dobrze się przygotować do spotkania, na którym będziemy ustalać program domu – powinniśmy wcześniej uzgodnić w gronie rodzinnym swoje potrzeby.

Koncepcja

Architekt przygotowuje koncepcję domu zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu. Prezentuje ją w formie planów, elewacji i szkiców perspektywicznych, niekiedy nawet makiet roboczych. Na tym etapie projektowania warto w wyniku dyskusji i wspólnych ustaleń wprowadzić ostatnie korekty do programu.

Zrozumienie rysunków ułatwią nam wizualizacje komputerowe, dzięki którym jak na zdjęciach możemy obejrzeć dom ze wszystkich stron, a także jego wnętrze. Pamiętajmy jednak, że sporządzenie wizualizacji jest czasochłonne i wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Uzgodnijmy z architektem, czy w cenę projektu jest wliczony również taki rodzaj prezentacji.
Ta faza projektowania może trwać od jednego do kilku miesięcy.

Projekt budowlany

Po zaakceptowaniu przez nas koncepcji projektant sporządza projekt budowlany. Praca ta trwa około dwóch miesięcy i zwykle dzieli się na następujące etapy:
1. Wykreślenie i zwymiarowanie planów, przekrojów i elewacji (na tym etapie można jeszcze dokonać niewielkich korekt, np. przesunąć drzwi, zmienić kierunek ich otwierania, zmienić ustawienie urządzeń w łazience)
2. Przygotowanie rysunków konstrukcyjnych i obliczeń statycznych
3. Przygotowanie pozostałej dokumentacji projektowej oraz skompletowanie dokumentów potrzebnych do zatwierdzenia projektu budowlanego.